Atlas životního prostředí

Atlas životního prostředí v Praze je soubor webových mapových aplikací, které prezentují dostupné informace o stavu a ochraně životního prostředí v hl. m. Praze. Tematicky je rozčleněn do oblastí ovzduší, krajina, voda, hluk a odpady. Mapy jsou pravidelně aktualizovány na základě údajů od Magistrátu hl. m. Prahy, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a dalších městských a státních organizací.


Ovzduší

Ovzduší

Voda

Voda

Krajina

Krajina

Hluk

Hluk

Geologie

Geologie

Klima

Klima

Odpady

Odpady

Nástroje politiky/Ochrany ŽP

Nástroje politiky / Ochrany ŽP