Soubor kartografických prezentací DMP 1:25000

30.01 2012

Hl. m. Praha má k dispozici nový referenční podklad středního měřítka 1:25 000 - Soubor kartografických prezentací DMP. Byl vytvořen ve spolupráci s firmou T-mapy a doplňuje doposud chybějící podklad pro tematické mapové výstupy středního měřítka.

Podrobnosti a ukázky mapy jsou k dispozici v sekci Data.