Digitální technická mapa Prahy

15.12 2010

Digitální technická mapa Prahy (DMP) je základní polohopisné mapové dílo popisující území hl. m. Prahy. Datový model DMP je tvořen částí Digitálního obrazu katastrální mapy (DOKM), resp. Digitální katastrální mapy (DKM) na územích s již vyhlášenou platností DKM, a dále částí Digitální technické mapy (DTM), která kromě obsahu podrobného polohopisu a údajů o technické infrastruktuře vede i informativní plošnou vrstvu o Technickém využití území. Systém správy a výdeje dat umožňuje rozšíření současně poskytovaných datových výstupů o další dostupné informace o území a metadata.

Projekt Digitální mapa Prahy byl ukončen 31.3.2013 a navazuje na něj projekt Digitální mapa veřejné správy hl. m. Prahy, jejíž součástí je Digitální technická mapa Prahy. Více o historii vývoje technické mapy v Praze se dočtete zde.

Digitální mapa Prahy (DMP) je složena ze dvou nezávislých částí. Technická mapa (TM) obsahuje účelovou mapu povrchové situace, sítě technické infrastruktury, odvozené vrstvy budov a mapy technického využití území. Druhá část, Digitální obraz katastrální mapy (DOKM), obsahuje účelově zpracovanou katastrální mapu pro vybraná katastrální území v Praze bez vyhlášené státní Digitální katastrální mapy (DKM). Na územích s platnou DKM jsou z ní data přímo importována.

Datový obsah

Digitální mapa Prahy je tvořena prvky liniovými, plošnými a bodovými. _L, _P, _B na konci souboru určuje typ dat (L-linie, P-plocha, B-bod).

KM - katastrální mapa

DOKM - obraz katastrální mapy

DOKMPCislo_B čísla parcel
DOKMPHranice_L hranice parcel

KN - katastrální mapa (členění dle VFK ISKN)

KNDPMText_B textové prvky
KNCislo_B čísla parcel
KNDefBod_B definiční body parcel
KNHranice_L hranice parcel
KNZnackaDruhu_B značky druhu pozemku

TM - technické mapa

polohopis

TMUMPSText_B účelová mapa povrchové situace - popis
TMUMPS_B symboly objektů povrchové situace
TMUMPS_L liniové prvky povrchové situace
ZUZIAdresniBod_B adresní body

IS - inženýrské sítě

TMISPrubeh_L průběh inženýrských sítí
TMISZnak_B symboly objektů inž. sítí
TMISZnak_L objekty inž. sítí - skutečná velikost

Mapa technického využití území

TMBudova_P obvody budov
TMDilBudovy_B definiční body dílů budov
TMDilBudovy_P díly budov
TMDilTVU_P díly technického využití území

SC - správní členění

TMMCDefBod_B definiční body městských částí
TMMCHranice_L hranice městských částí
TMMC_P polygony městských částí
TMObvod_P polygony městských obvodů
TMSpravniObvod_P polygony správních obvodů

Číselníky typů prvků

Katastrální mapa

katastrální mapa

Legenda a číselník polohopisu DTMP

Technická mapa

katastrální mapa

Legenda a číselník inženýrských sítí DTMP

Mapa technického využití území

Legenda a číselník hodnot kategorií pro klasifikaci mapy technického využití území

Výdejní sady

Výdejní modul pracuje s tzv. výdejními sadami. Na položky výdejní sady se vážou ceníkové položky, vazby na metadatové záznamy a konfigurace exportu.

Výstupy vektorových dat jsou ve formátech DGN, DXF, SHP a VTX.

Výstupy rastrových dat jsou ve formátech TIF a JPG.

Nejužívanější výdejní sady:

 • DOKM (Digitální obraz katastrální mapy): obraz polohopisu katastrální mapy, tj. hranice parcel a čísla parcel. Je udržována pouze na katastrálních územích, kde ještě není vyhlášena platnost DKM (Digitální katastrální mapa – ČÚZK).

  katastrální mapa

 • DMP polohopis : třída TMUMPS (technická mapa – účelová mapa povrchové situace) a DOKM, pokud je v daném prostoru veden.

  katastrální mapa

 • DMP polohopis redukovaný : vybrané vrstvy polohopisu DMP.

 • DMP inženýrské sítě: TMIS (technická mapa – inženýrské sítě). Sady jsou vytvořeny jak pro všechny sítě společně, tak pro jednotlivé druhy.

  katastrální mapa

 • Dmp vše: DOKM (Digitální obraz katastrální mapy) a TM (Technická mapa).

  katastrální mapa

 • Budovy: odvozená vrstva polygonů budov z technické mapy.

  katastrální mapa

 • MTVU (Mapa technického využití území): odvozená vrstva ploch s kódy dle využití území. Sada je vytvořena také pro rastrovou podobu MTVU.

  katastrální mapa

Soubory ke stažení

Kontaktní osoba: Ing. Marta Toušková, touskova@ipr.praha.eu