Příprava zadání nové základní mapy velkého měřítka pro Prahu

05.06 2013

V březnu 2013 skončilo smluvní období správy a aktualizace dat Digitální mapy Prahy, zahrnující Technickou mapu Prahy a "účelovou" Katastrální mapu Prahy. Na základě pokynu Magistrátu hl. m. Prahy URM zajišťuje zpracování věcného zadání nového základního referenčního díla pro hl. m. Prahu - Digitální mapu veřejné správy na území hl. m. Prahy.

Pro správné nastavení parametrů zadání je nezbytné shromáždit požadavky na obsah a datové výstupy díla pro jednotlivé uživatele a uživatelské skupiny. Rádi bychom Vás požádali o pomoc při přípravě zadání pro další rozvoj základního mapového díla. Pro tento účel je nezbytné zejména určit pro jaké agendy a činnosti jsou data základní mapy využívána, o jaké mapové prvky se jedná, jakou důležitost z pohledu uživatelů mají. Dále bychom rádi znali požadavky na frekvenci aktualizace obsahu a názor na kvalitu a zkušenosti s využíváním stávajícího mapového díla.
Z tohoto důvodů jsme pro spolupracující orgány a organizace MHMP a MČ a partnerské subjekty připravili informační text a dotazník.

Popis dat základního mapového díla hl. m. Prahy

Dotazník

Kontakt:

Mgr. Jiří Čtyroký
ctyroky@urm.praha.eu

Ing. Marta Toušková
touskova@urm.praha.eu

Útvar rozvoje hl. m. Prahy
Kancelář prostorových informací
Vyšehradská 57
120 00 Praha 2