Prohlížecí služby

 

Informace o prohlížecích službách naleznete zde.


 • Archiv cenových map

  Archiv grafické části Cenové mapy stavebních pozemků více

 • Archiv map územních plánů hl. m. Prahy

  Službu tvoří rastrové reprezentace výkresů historických územních více

 • Archiv ortofotomap

  Služba obsahuje ortofotomapy Prahy, příp. okolí, dostupné více

 • Budovy

  Služba obsahuje cache polygonů budov. V měřítku více

 • Cenová mapa

  Cenová mapa stavebních pozemků na území hlavního více

 • Cyklistická mapa

  Aktuální stav cyklodopravy v hl. m. Praze. více

 • Dětská hřiště

  Dětská hřiště a sportoviště v Praze více

 • chyba pri stahovani: 0
 • DTMP - Digitální technická mapa Prahy

  Digitální technická mapa Prahy (DTMP) je více

 • chyba pri stahovani: 0
 • chyba pri stahovani: 0
 • Emise z dopravy

  Emise z liniových zdrojů (z automobilové dopravy) více

 • Emise ze stacionárních zdrojů

  Služba prezentuje produkci emisí vybraných polutantů ze více

 • chyba pri stahovani: 0
 • Historické povodně

  Hranice rozlivu - povodeň 2013 více

 • Hluková mapa

  Služba prezentuje kompilaci informačních vrstev přímo či více

 • chyba pri stahovani: 0
 • Imise - pětileté průměry v síti 1 x 1 km

  Služba obsahuje pětileté průměry imisních koncentrací vybraných více

 • Imise v referenčních bodech

  Služba obsahuje hlavní výstup projektu Modelové hodnocení více

 • Informativní mapa inženýrských sítí

  V informativní mapě sítí jsou sloučeny sítě více

 • Integrovaný záchranný systém

  Objekty Policie ČR, Městské policie Praha, Zdravotnické více

 • IPPC - zařízení podléhající zákonu č. 76/2002 Sb, o integrované prevenci

  Služba obsahuje údaje o zařízeních podléhajících zák. více

 • Klady mapových listů

  Služba obsahuje klady mapových listů na území více

 • chyba pri stahovani: 0
 • Klasifikace vlastníků parcel

  klasifikace parcel na základě vlastnictví a vztahu více

 • Knihovny

  Pobočky Městské knihovny v Praze a místní více

 • Komunální odpad

  Mapa obsahuje údaje o vybraných zařízeních k více

 • Komunikační síť

  Komunikační síť zobrazená podle kategorií (dálnice, silnice více

 • chyba pri stahovani: 0
 • Letecké snímky poslední snímkování

  Služba obsahuje aktuální barevnou ortofotomapu Prahy a více

 • Linky MHD dnes

  Linky a zastávky MHD provozované dnes v více

 • chyba pri stahovani: 0
 • Majetek Hl. m. Prahy - parcely

  parcely ve vlastnictví Hl.m. Prahy (IČ 64581) více

 • Mapa bonity klimatu

  Data byla vytvořená pomocí prostředku ArcGIS 9.2, více

 • Mapa Stabilního katastru 1842 v měřítku 1 : 1440

  Mapa Stabilního katastru - povinné císařské otisky, více

 • chyba pri stahovani: 0
 • Modelová pole koncentrací

  Mapová služba prezentuje hlavní grafické výstupy projektu více

 • Ochrana přírody a krajiny

  Mapová služba obsahuje chráněná území (CHKO, maloplošná více

 • Památky

  zobrazení kulturních památek, památkových rezervací, zón a více

 • Pěší síť

  Zobrazuje pěší síť v členění na chodníky, více

 • Plány Státní regulační komise pro Prahu a okolí (1920 - 1939)

  Službu tvoří rastrové reprezentace dílčích, celkových, přehledných více

 • Platný územní plán

  Výkresová část Územního plánu SÚ hl. m. více

 • Počet a věková struktura obyvatel v městských částech

  Trvale bydlící obyvatelstvo - počet a věková více

 • Radonové riziko

  Mapová služba prezentující aktualizovanou Prognózní mapu radonového více

 • Stacionární zdroje znečišťování - palivo, výkon

  Mapová služba prezentuje vyjmenované stacionární zdroje znečištění více

 • Stavební uzávěry

  Stavební uzávěry (SU) vyplývající z vyhlášek hl. více

 • Školy

  Mateřské školy (MŠ), základní školy (ZŠ), střední více

 • chyba pri stahovani: 0
 • Turistické trasy

  Turistické trasy a naučné stezky více

 • chyba pri stahovani: 0
 • chyba pri stahovani: 0
 • Ukrytí, varování, objekty s toxickými látkami

  Úkryty CO, sirény, objekty s toxickými látkami více

 • chyba pri stahovani: 0
 • Veřejné toalety

  Mapa veřejných toalet v Praze. Veřejné toalety více

 • Vnitřní zóna města

  Vymezení vnitřní zóny města. více

 • chyba pri stahovani: 0
 • Vodstvo

  Vodstvo - vodní toky, vodní plochy, kilometráž více

 • chyba pri stahovani: 0
 • chyba pri stahovani: 0
 • chyba pri stahovani: 0
 • Základní mapa MTVU

  Služba ve formě mapové cache zobrazuje území více

 • Základní mapa MTVU - černobílá

  Služba ve formě mapové cache zobrazuje území více

 • Základní mapa MTVU - stínovaná

  Služba ve formě mapové cache zobrazuje území více

 • Základní mapa

  Služba obsahuje základní vrstvy pro identifikaci a více

 • Záplavy

  Záplavové území na území hl. m. Prahy více

 • Zimní údržba komunikací (TSK)

  pořadí zimní údržby komunikací TSK více

 • Změny ÚP

  Přehled veškerých pořízených změn Územního plánu SÚ více

 • Zóny města - parkovací stání

  Mapa zón města pro účely stanovení počtu více

 • Zóny placeného stání

  Zobrazuje vymezení zón placeného stání v hl. víceAktuality


 • Aktualita_red

  Změna mapových služeb

  Upozorňujeme uživatele mapových služeb Digitální technické mapy Prahy a podkladových map na změnu adres služeb.

  15. 08. 2016
RSS metadat mapových služeb: Rss2


Archív aktualit