Návod pro poskytovatele údajů ÚAP 2014

21.11 2013

Pro poskytovatele údajů ÚAP hl. m. Prahy 2014 jsme připravili stručný návod postupu.

V příštím roce 2014 bude vydána již 3. aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy. Pro jejich přípravu je potřeba zajistit širokou škálu údajů o území, z velké části od externích poskytovatelů údajů a digitálních dat. Jedná se o informace o technické a dopravní infrastruktuře, ochraně životního prostředí a památek, statistická data o obyvatelstvu a řadu dalších, přebíraných od desítek institucí a subjektů působících na území Prahy.

Pro snažší zajištění povinností spojených s agendou poskytování údajů o území jsme pro poskytovatele připravili jednoduchý návod, jak mají postupovat. Naleznete jej zde.