Dvě Prahy

20.02 2014

Projekt nabízí možnost v jeden okamžik prohlížet dvě pražské mapy současně vedle sebe, odtud tedy název Dvě Prahy.

 Dvě Prahywww.dveprahy.cz

Dvě Prahy tak umožňují porovnávat podobu jednoho území ve dvou časových obdobích zachycené na ortofotomapách. Dnešní stav Prahy můžete porovnat s obdobími před 80ti, 60ti, 40ti a 20ti lety na podkladě historických leteckých snímků od roku 1938 do současnosti.

Od r. 2015 je možné kromě leteckých snímků prohlížet také historické plány Prahy, konkrétně pět plánů, které ukazují průřez jednoho století od roku 1842. Nově přibyla ortofotomapa sestavená z leteckých snímků pořízených na sklonku II. sv. války, v roce 1945.

 

Aplikace nabízí velmi oblíbené nahlížení do historie města. Letecké snímky i historické plány ilustrují přehledně vývoj městského prostředí, umožnují nacházení míst, která prošla dramatičtějšími změnami i ta, která v téměř nezměněné struktuře zažíváme v podobě, jak je znaly i naše babičky. Lidé tedy mají možnost porovnat, jak vypadaly tradiční průmyslové čtvrti (Smíchov, Vysočany), území, na kterých dnes leží rozsáhlá pražská sídliště (např. Jižní město, Bohnice) nebo mozaika polí na okrajích dnešního města.

 

Výhodnou vlastností mapy je možnost uzamknout pohled v obou oknech tak, že posunujete jednou mapou a synchronizovaně se vám posunuje i mapa druhá. Jinou možností je sladění měřítka mapy v obou mapových oknech. Pro snazší orientaci slouží volitelné zapínání popisků v mapě, tj. názvy současných ulic ve velkém detailu území nebo názvy městských částí a katastrů pro zobrazení celé Prahy.

 

Nápad na tuto prezentaci map Prahy i aplikace samotná vznikla v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Sekci prostorových informací, její konkrétní zrod datujeme do přelomu r. 2013/2014. Na sklonku r. 2015 pak přibylo nové téma, kromě dosavadních ortofotomap je možné nově porovnávat i historické plány města.

 

Použité ortofotomapy vznikly zpracováním leteckých snímků pro účely hl. m. Prahy. Letecké snímky z 30.-80.let let pochází z VGHMÚř Dobruška, novodobé letecké snímkování si pořizuje přímo hl. m. Praha. 

Nádavkem je možné zobrazit také nově zobrazit podrobné mapy Prahy. Z nichž ta nejstarší pochází z roku 1842 a je vytvořena na základě úpravy map tzv. povinných císařských otisků Stabilního katastru ze 40. let 19. století, které jsou uloženy v archivu ČUZK.

Tyto a ještě další časové řady ortofotomap Prahy můžete také najít v naší aplikaci Archiv leteckých snímků.

 

Pro další informace o mapové aplikaci kontaktujte Sekci prostorových informací IPR Praha.

Kontaktní osoba pro Dvě Prahy: Mgr. Eliška Bradová, bradova@ipr.praha.eu

Kontaktní osoba pro technické řešení aplikace: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu