mapová aplikace Dvě Prahy

25.04 2014

Byla zveřejněna nová aplikace "Dvě Prahy" umožňující srovnání dnešní podoby Prahy se stavem před 60ti lety s využitím ortofotomap.

Dvě Prahy

Aplikace Dvě Prahy nabízí velmi oblíbené nahlížení do historie města díky umístění dvou map vedle sebe -  ortofotomap ze dvou časových období - z r.1953 a 2013.

Tato nová mapová aplikace vznikla na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a najdete ji spolu s dalšími v sekci Pražské mapy Geoportálu Praha.

 

Více se o projektu Dvě Prahy dočtete zde.