Nové mimovegetační ortofoto

14.07 2014

K dispozici je nové mimovegetační ortofoto, snímkované koncem března 2014. Je k dispozici v mapové aplikaci Archiv ortofotomap i www službě Archiv ortofotomap.

Díky letošní mírné zimě a relativně pozdnímu termínu snímkování (z důvodů přechodu na nové smluvní zajištění snímkování) je celoroční vegetace zelenější než obvykle, koruny stromů však jsou neolistěné a vypovídací hodnota snímků není narušena.