Vláda ČR schválila GeoInfoStrategii

09.10 2014

Dne 8.10.2014 schválila Vláda ČR Strategii rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategii). Jedná se o zásadní koncepční dokument pro rozvoj správy a využívání prostorových dat ve veřejné správě v budoucím období.

Podrobnější informaci o GeoInfoStrategii jsou k dispozici na http://www.mvcr.cz/clanek/geoinfostrategie.aspx.