Vnitřní zóna města

10.10 2014

Centrální oblasti hl. m. Prahy byly vymezeny v tzv. vnitřní zóně města.

Na základě členění města byla odvozena tzv. Vnitřní zóna města zahrnující vnitřní kompaktní město, památkové rezervace a památkové zóny, historická jádra původně samostatných obcí a centra městských částí. Tato zóna představuje oblast se zastavěním městského charakteru.

 

Toto vymezení se opírá o rozbory v přechozích Územně analytických podkladech a platné vymezení památkové rezervace a památkových zón.

 

V mapě on-line je mapa dostupná v tématu Obraz města.

Mapa je zobrazitelná ve všech měřítcích, byla zpracována nad podkladem 1 : 10 000.