Tři mapy pro Pražské stavební předpisy v mapě on-line

14.10 2014

V mapě on-line nově najdete tři podpůrné informační vrstvy: mapu zón města pro účely stanovení počtu parkovacích stání, mapu vymezení vznitřních zón města a mapu výšek obvodových linií střech. Vrstvy naleznete v tématech Plány a předpisy a Obraz města.

Podrobnější informace o mapách a jejich účelu naleznete v sekci Odborné články. Informace o Pražských stavebních předpisech naleznete na stránkách IPR Praha.