Mobilní aplikace Územního plánu

14.01 2015

Mobilní aplikace Územního plánu hl. m. Prahy umožňuje prohlížení a stahování výkresů plartného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy vždy v aktuálně platné verzi.

 

náhled aplikacenáhled aplikacenáhled aplikacenáhled aplikace

 

Mobilní aplikace s názvem Územní plán Praha je dostupná jako standardní mapová aplikace na jednotlivých mobilních obchodech pro tři nejrozšířenější mobilní platformy současnosti (Android, Mac iOS a Windows Mobile). Mobilní aplikací chceme proniknout i do oblasti mobilních zařízení a tím zpřístupnit grafický obsah základní územně-plánovací dokumentace hlavního města Prahy i v tomto prostředí.

Obsah a funkcionalita aplikace tvoří výběr základních mapových podkladů, funkcí a nástrojů, které poskytuje i desktopová mapová aplikace Výkresů ÚP hl. m. Prahy tak, aby výslední efekt pro uživatele znamenal jednoduchý a intuitivní přístup a také užití obsahu územního plánu Prahy i v prostředí mobilních telefonů a tabletů.

Obsah mapové aplikace tvoří soubor mapových služeb se všemi výkresy územního plánu, tj. i výkresy které se v současné době už neaktualizují. Kromě samotných výkresů se zde nachází i základní vrstvy mapového díla jako jsou vrstvy se správními hranicemi a parcelami. Vazbou na desktopovou aplikaci Výkresů ÚP je vrstva s bodovým vymezením momentálně schválených, ale nezapracovaných změn ÚP. Jako podkladové mapy slouží k dokreslení reálné situace vrstvy s ortofotomapou a základní mapou.

Po funkční stránce aplikace umožňuje kromě zpřístupnění obsahu všech výkresů ÚP i základní nástroje pro územní identifikaci a polohovou identifikaci s využitím funkcionality mobilních zařízení k tomu určené, zejména tedy funkci zjišťování aktuální polohy uživatele v mapě. Je možné také do aplikace ukládat i oblíbené lokality, jako výsledky dotazování do území nástroji územní identifikace a hledání. Nástroj pro územní identifikaci umožňuje kliknutím do mapy dotazování na základní informace o území v konkrétním místě. Zejména tedy na číslo parcely a katastr, funkční regulaci (FVU) a případní existenci veřejně prospěšných staveb (VPS) v daném místě a přítomnost všech změn ÚP bez ohledu na jejich stav ve schvalovacím procesu.

K lepší významové orientaci je pak možnost v případě dotázání na konkrétní kód funkční či prostorové regulace, zobrazení dialogového okna s vysvětlivkami. U změn a VPS aplikace vypíše základní údaje k nalezeným prvkům, kde při změnách je možné zobrazení obrazové přílohy dané změny. Před samotným zobrazením dané přílohy je uživatel upozorněn na možnost stahování většího objemu dat. Nástroje hledání umožňují vyhledáváni konkrétních parcel, ulic a změn s možností zobrazení lokace a informací k nalezeným prvkům tak, jako při nástroji pro územní identifikaci. Pro vysvětlení samotného obsahu výkresů ÚP jsou v aplikaci dostupné i legendy k jednotlivým výkresům.

Protože aplikace může být využívaná v terénu s různou konektivitou konkrétního mobilního zařízení do mobilní respektive wifi sítě, je možné základní obsah aplikace v podobě výběru základních výkresů ÚP stáhnout do lokální paměti mobilního zařízení. Následně je možné aplikaci využívat ve třech základních režimech, kdy v režimu online jsou všechny zdroje tahány prostřednictvím mobilního připojení. V případě stáhnutí vybraných výkresů ÚP do zařízení, je možné v polovičním offline režimu číst obsah stáhnutých výkresů z paměti zařízení a ostatní data online. V případě úplného výpadku signálu jsou dostupná jen data stažená do zařízení v úplném offline režimu.

Pro případ aktualizace mapového obsahu aplikace je v menu správy výkresů možné stáhnout do offline módu nové verze výkresů, které vznikají v procesu pravidelné aktualizace územního plánu o aktuálně vydané změny ÚP. Aplikace na tuto možnost uživatele upozorní.

Odkazy na aplikaci pro:

Android Market: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.iprpraha.uppraha

Apple Store: aplikace doposud není přístupná

Windows Store: aplikace doposud není přístupná

Text na Ochranu osobních údajů - Privacy policy najdete zde.