Parametrické načítání mapy on-line

16.02 2015

Mapu on-line je nově možné načítat s přednastavenými parametry pro zobrazení samotné mapové aplikace (fullscreen), zobrazení vybraných tematických map a zacílení na detail městské části.

 

Podrobné informace o možnostech načítání a návod najdete na Mapě on-line v Možnostech výchozího zobrazení.