IPR Praha má nového ředitele

24.02 2015

Novým ředitelem IPR Praha se stal architekt Petr Hlaváček, současný proděkan Fakulty architektury ČVUT.

Rada hl. m. Prahy dnes schválila jmenování nového ředitele, kterého doporučila komise složená z politiků i odborníků. „Je to první otevřené výběrové řízení, v jehož komisi měli převahu odborníci nad politiky. To dává novému řediteli silný mandát. Jmenování pana Hlaváčka je zároveň velkým krokem k širšímu zapojení veřejnosti do plánování pražského rozvoje," uvedl náměstek primátorky Matěj Stropnický.
„Chceme navázat na pozitivní směr, který Praha nabrala v posledních letech. Musíme dokončit provázaný systém územního plánování včetně strategického a územního plánu," řekl Hlaváček. Rozvoj Prahy se podle něj neobejde bez úzké spolupráce s Magistrátem hl. m. Prahy, městskými částmi, odborníky, ale i širokou veřejností.
Pro IPR Praha je v současné době klíčové dokončit Strategický plán, který nastaví dlouhodobý směr, kam se Praha bude vyvíjet. Další prioritou je dokončení Metropolitního plánu, nového územního plánu Prahy. Ten musí projít širokou společenskou debatou od odborníků přes městské části až po širokou veřejnost. V neposlední řadě institut v současné době vytváří Manuál participace, který umožní městským částem více zapojit občany do procesu plánování