Licenční podmínky pro otevřená data

27.02 2015

Od 1. 4. 2015 IPR Praha poskytuje Otevřená data (Open data), která je možné využívat na základě licenčních podmínek uvedených v příloze č. 4 Pravidel pro poskytování dat a výstupů z datových souborů datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy. Ve vztahu k otevřeným datům se jedná o následující podmínky.

 

Užití dat a výstupů poskytovaných formou mapových prohlížecích a stahovacích služeb a formou typizovaných souborů dat (open data) je možné za podmínek licence CC BY-SA 4.0 [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/], tedy:

 

  • Odběratel může dílo kopírovat a dále distribuovat na jakémkoli médiu a v jakémkoli formátu.
  • Odběratel smí dílo upravovat, transformovat či začlenit do vlastního díla pro jakýkoli účel, a to včetně komerčního využití.
  • Povinností odběratele je uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit provedené změny. Toho může odběratel docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval odběratele nebo způsob užití díla odběratelem.
  • Pokud dílo či jeho odvozeniny šíří odběratel dále, musí zachovat licenci.
  • Data získává odběratel zdarma, proto je zapovězen jejich přímý přeprodej

Díla vzniklá s využitím dat a výstupů z datového skladu GIS hl. m. Prahy opatří žadatel a odběratel kromě odkazu na licenci CC BY-SA 4.0 také doložkou: „datový podklad © IPR Praha“ nebo logem IPR Praha a adresou www.geoportalpraha.cz.

 

V případě, že odebraná data slouží jako podklad pro vytvoření tištěného kartografického díla, předá žadatel a odběratel dodavateli autorský výtisk.