Otevřená data IPR se blíží!

08.03 2015

Od 1. dubna 2015 nabývají účinnosti nová Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datových souborů datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy, jejichž součástí je taktéž poskytování tzv. Otevřených dat (Open dat).

Zpřístupnění otevřených dat

Otevřená data budou publikována na www.geoportalpraha.cz ve formátech

  • shapefile
  • geoJSON
  • GML
  • DXF
  • a rastrových formátech TIF a JPG

s výjimkou rastrových dat budou otevřená data publikována v souřadnicových systémech S-JTSK a WGS-84.

 

Přístup ke zdrojům pro strojové zpracování bude řízen prostřednictvím kanálu ve formátu ATOM. Testovací režim běží na adrese: http://opendata.iprpraha.cz/test/feed.xml .

 

Vyhledávání v otevřených datech bude integrováno v rámci sekce Metadata Geoportálu hl. m. Prahy.