Schválena 3. aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy

27.03 2015

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 26.3.2015 3. aktualizaci Územně analytických podkladů hl. m. Prahy usnesením číslo 5/16.

Součástí dokumentace je nová mapová aplikace pro prohlížení výkresů UAP.