Praha otevřela svá geografická data!

01.04 2015

Od 1.4.2015 je na Geoportále hl. m. Prahy zveřejněna bohatá kolekce otevřených geografických dat.

Tímto dnem vstoupila v platnost nová pravidla pro poskytování geografických dat hl. m. Prahy, která zavádí několik důležitých novinek, zejména poskytování otevřených dat a služeb a celkové zpřehlednění režimu poskytování.