Informace pro spolupracující subjekty

31.03 2015

Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy (IPR) uzavřel od roku 2001 se správci územně lokalizovaných informaci dohody o vzájemném poskytování dat. Účelem dohod je předávání informací pro koordinaci rozvojových záměrů na území hlavního města Prahy, zpracování územně analytických podkladů, aktualizaci Digitální technické mapy Prahy, správu informačního systému o území hl.m.Prahy, aktualizaci informačního systému krizového řízení , tvorbu územní energetické koncepce pro hl.m.Prahy a rozvoj informačních systémů smluvních partnerů.

Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy (IPR) uzavřel od roku 2001 se správci územně lokalizovaných informaci dohody o vzájemném poskytování dat. Účelem dohod je předávání informací pro koordinaci rozvojových záměrů na území hlavního města Prahy, zpracování územně analytických podkladů, aktualizaci Digitální technické mapy Prahy, správu informačního systému o území hl.m.Prahy, aktualizaci informačního systému krizového řízení , tvorbu územní energetické koncepce pro hl.m.Prahy a rozvoj informačních systémů smluvních partnerů.

Od doby uzavření prvních dohod nastaly velké pozitivní změny na obou stranách poskytovatelů. Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy převzal činnosti po zrušené organizaci Institutu městské informatiky hl.m.Prahy (IMIP), čímž nabídka dat ze strany IPR vzrostla a rovněž velký rozvoj při správě dat nastal i u smluvních partnerů. Další pozitivní skutečností jsou nová Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy schválená Usnesením Rady hlavního města Prahy, deklarující možnost nastavení exkluzivních podmínek pro výměnu dat potvrzených smlouvou.

IPR připravil obecný vzor smlouvy, který doporučujeme ze strany smluvního partnera upravit a doplnit dle konkrétních požadavků, dále je k dispozici seznam (Příloha 1) dat z datového skladu IPR, který IPR garantuje poskytovat ve čtvrtletním aktualizačním cyklu nebo u vybraných témat dle jejich předem stanovené aktualizace např. roční aktualizace ortofotomapy a grafické části územního plánu dle vydaných změn. Obdobný seznam očekáváme ze strany smluvního poskytovatele. (Příloha2)

Přehled uzavřených smluv (dohod)k vzájemnému poskytování vybraných souborů dat, spravovaných datových fondů a jejich základní dokumentace dokladuje vývoj správy a podmínek poskytování dat v IPR.
V souladu s informační strategií hl.m. Prahy je pro podporu efektivního sdílení datových zdrojů mezi městem a smluvními partnery navrhováno vytvoření jednotného sdíleného úložiště primárních dat, které by umožnilo on-line aktualizaci a zajistilo vzájemný zabezpečený přístup k těmto zdrojům, orientaci ve zdrojích, informovanost dotčených partnerů o změnách datového obsahu a další služby dle specifikací uživatelů.

Je třeba konstatovat, že dosavadní dobrá spolupráce IPR a smluvních partnerů je zcela nepostradatelnou součástí rozvoje informačního systému o území, vítáme zájem dalších správců jak o uzavření zcela nových smluv tak i náhradu těch stávajících.