Vláda schválila Akční plán GeoInfoStrategie

14.07 2015

Dne 8.7.2015 Vláda ČR schválila Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020.

Bližší informace o GeoInfoStrategii jsou k dispozici na zde .