Informace o projektech

15.12 2010

Přehled základních projektů GIS hl. m. Prahy, zejména správy dat a tvorby mapových aplikací. Informace o organizační stránce projektů Digitální mapa Prahy, Územně analytické podklady, Mapový portál hl. m. Prahy, Georeport a dalších.