Inženýrskogeologické mapy

16.10 2015

Zveřejněná aplikace Inženýrskogeologické mapy představuje 4 výkresy geologického mapování dlouhodobě zpracovávaných pro území Prahy.

Unikátní aplikace dává uživateli možnost podívat se  pod povrch Hlavního města Prahy. V aplikaci jsou zpřístupněny naskenované výkresy podrobného inženýrskogeologického mapování, které na území Prahy probíhala od roku 1969 do konce 20. století (některé mapové listy byly aktualizovány po roce 2007). Uživatel má k dispozici 4 typy výkresů - mapu geologických poměrů, mapu mocností pokryvných útvarů, mapu hydrogeologických poměrů a mapu dokumentačních bodů. Součástí aplikace je také legenda a odkaz do badatelny IPR Praha, kde je možné si prohlédnout daný mapový list s doplňujícími údaji o jeho pořízení.