Prvorepublikové regulační plány

27.10 2015

Nová aplikace zobrazující historické regulační plány Státní regulační komise rozšiřuje nabídku mapových aplikací z oboru urbanismu a územního plánování. Představuje naskenované mapy dílčích i přehledných regulačních plánů  vzniklých pro území Prahy mezi lety 1920 - 1939.

Státní regulační komise celkem projednala 124 návrhů regulačních plánů, zejména v měřítku 1 : 2 880, z nichž 70 bylo potvrzeno Ministerstvem veřejných prací a tím nabylo právní moci. Do roku 1939, kdy komise zanikla, se však nepodařilo projednat plány pro všechna území.

Více o historických regulačních plánech se dočtete zde.

 

Kombinací s aktuálními mapami Prahy lze získat zajímavý obrázek o úvahách o podobě Prahy starých téměř sto let a zda došlo do současnosti k jejich naplnění. K tomu poslouží i nabídka historických mapových podkladů jako je ortofotomapa a orientační plán z r. 1938 nebo parcely z bývalého Pozemkového katastru. Bližší informace o jednotlivých plánech lze prostřednictvím aplikace získat náhledem do Digitálního archivu IPR Praha.

 

Tematicky aplikace navazuje na stávající mapovou aplikaci zobrazující celoměstské územní plány Prahy od 50. let do současnosti http://app.iprpraha.cz/js-api/app/archivup/