Oblibená aplikace Dvě Prahy

29.01 2016

Rozšíření o historické plány Prahy se dočkala aplikace Dvě Prahy, která umožňuje porovnávat vývoj území v různých obdobích. Plány zahrnují mapy Prahy z průběhu jednoho století od r. 1842 do 1944.

Oblíbená mapové aplikace již 2 roky nabízí možnost nahlížet do historie Prahy díky dvěma mapovým oknům a orotofotomapám od 30. let 20. stol. Novinka v podobě tematického obohacení o 5 historických plánů města zároveň prodlužuje pohled do minulosti oproti stávajícím leteckým snímkům zhruba o jedno století.

 

Více o aplikaci zde