Výdej dat

23.05 2016

Aplikace http://eshop.urm.cz/ je nahrazena novou aplikací eVýdeje https://evydej.iprpraha.cz

Od 23.5.2016 je v provozu nová aplikace na výdej geografických dat. Data jsou poskytována prostřednictvím eVýdeje  https://evydej.iprpraha.cz Pro využití eVýdeje je nezbytná registrace. Tato aplikace nahrazuje aplikaci http://eshop.urm.cz/.
Možnost odběru geografických dat  „na přepážce“ v sídle IPR Praha zůstává nezměněna.