Příjem geodetické dokumentace elektronicky

06.06 2016

Dokumentace skutečného provedení staveb je možné podávat nově prostřednictvím ePřejímky.

Aplikace vyžaduje vyplnění požadovaných polí a přiložení povinných souborů dle Náležitostí předávané geodetické dokumentace skutečného provedení stavby (náčrt nebo výkres, průvodní zpráva, seznam souřadnic a výšek s popisem bodů) a co nejpřesnější zákres dotčeného území. Protokol o předání bude opatřen elektronickým podpisem