Interaktivní mapa odboru památkové péče MHMP v nové podobě

23.06 2016

Interaktivní mapa odboru památkové péče MHMP doznala několika výrazných změn.

Mapa je v přepracováné podobě zpřístupněna odborům magistrátu hl. m. Prahy a veřejnosti.