Katalog MČ

07.02 2017

Katalog číselných údajů pro jednotlivé městské části najdete v nové aplikaci Katalog městských částí.

Tato aplikace nabízí informace za 14 tématických okruhů, například informace o obyvatelích, vybavenosti, využití území, dopravě nebo ekonomice. Jednotlivé indikátory jsou zjišťovány stejnou metodou, tedy jsou srovnatelné pro všech 57 městských částí Prahy. V graficky pojatém katalogu je k dispozici také srovnání všech údajů za danou městskou část s celopražskou perspektivou.

 

Podrobnější informace o tom, co například v této úplně nové prezentaci údajů o Praze najdete, jaký byl motiv vzniku nebo jakým projektem je tato myšlenka zaštítěna si můžete přečíst zde.

 

Na jaře by mělo dále dojít k rozšíření katalogu o více informací formou, která nabídne i jednoduché srovnání všech MČ, a přidání možnosti stažení základního pasportu pro každou městskou část.