WebGIS Praha

23.12 2010

WebGIS Praha je základní technologie pro publikování mapových aplikací v prostředí internetu. Systém byl vytvořen v roce 2002 na bázi produktu T-WIST firmy T-MAPY. Systém je průběžně nahrazován technologií Mapového portálu hl. m. Prahy.

Systém WebGIS Praha (dále jen systém WGP) je geografický informační systém vyvíjený od roku 2002, který poskytuje uživatelům tématické mapové výstupy a související databázové a popisné údaje z území Prahy, např. o adresách, budovách, parcelách, územním plánu a jeho změnách, vodních plochách a tocích, zeleni, zátopových oblastech, ortofotomapu, cenovou mapu, apod.

Technologicky je systém založen na několikavrstvé architektuře: databázový server (Oracle) - www server - Mapový server (ESRI) - aplikační server (T-mapy). Uživatelé přistupují k aplikacím prostřednictvím běžného internetového prohlížeče.

Dodavatelem řešení aplikačního serveru je firma T-MAPY. Jádrem systému je produkt T-WIST.

V rámci systému WebGIS jsou k dispozici dva základní typy aplikací (klientů):

  • základní projekt (veřejnost), určený pro všechny pracovníky MHMP, který obsahuje jen vybrané mapové vrstvy, základní vyhledávací funkce pro práci s mapami, umožňuje vyhledávání prvků územní identifikace (např. adresy, budovy, ulice), jejich lokalizaci v mapě příp. jejich prostřednictvím navigaci v mapě, a vyhledání a zobrazení pouze omezeného rozsahu údajů o jednotlivé parcele nebo budově a zobrazení vybrané parcely resp. budovy v příslušné mapě,

WebGIS

  • rozšířený projekt (úředník), určený pro pracovníky MHMP a MČ na základě přístupových práv, obsahuje všechny mapové vrstvy zahrnuté do WGP, úplný rozsah vytvořených vyhledávacích funkcí pro práci s mapami, umožňuje vyhledávání prvků územní identifikace s jejich lokalizací příp. navigaci jejich prostřednictvím, a výběr parcel, budov a vlastníků (včetně hromadných výběrů) podle celé řady zadaných parametrů a kritérií, zobrazení úplného rozsahu údajů z katastru nemovitostí (včetně úplného listu vlastnictví) o vybraných parcelách, budovách a vlastnících a zobrazení vybraných parcel a budov v příslušné mapě a další služby,

WebGIS

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Čtyroký, ctyroky@urm.praha.eu