Aktualizace Územně analytických podkladů

17.04 2011

Od 4.4.2011 je zveřejněna aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 2010.