Jmenování nové ředitelky URM

17.05 2011

Rada hl. m. Prahy jmenovala dne 17.5.2011 do funkce ředitelky URM Mgr. Janu Vaněčkovou.