INSPIRE – Technická pracovní skupina Data - Land Use

15.08 2011

Technická pracovní skupina Data (TPS Data) řeší problematiku testování datových specifikací příliohy č. II a III směrnice INSPIRE. Technická pracovní skupina funguje v rámci KOVINu (KOordinační Výbor pro INSPIRE)., který vznikl příkazem ministra životního prostředí jako jeho poradní orgán. V rámci TPS Data byla vytvořena pracovní skupina, která se zabývá tématem Land Use (využití území). Testování datových specifací probíhá do 21.10.2011.

Aktivními členy skupiny jsou zástupci následujících organizací:

  • Útvar rozvoje hl. m. Prahy
  • Magistrát města Olomouce
  • Krajský úřad Jihomoravského kraje
  • Hydrosoft Veleslavín

V případě zájmu o aktivní zapojení se do pracovní skupiny nebo zaslání připomínek je kontaktní osobou Mgr. Bohdan Baron, baron@urm.praha.eu

Pracovní podklady ke stažení:

Výstupy pracovní skupiny:

Výstupy projektu Plan4All: