Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datových souborů URM

04.11 2011

1.11.2011 - schválila Rada HMP usnesením č. 1724 „Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datových souborů URM“, která umožňují studentům získat data pro zpracování studentské práce na základě písemné žádosti, která je přílohou těchto Pravidel.