archivní mapy


Nálety na Prahu 1944?1945
Novinka
Nálety na Prahu 1944?1945

Nálety na Prahu 1944?1945


doprava


Mapa přístupnosti pro osoby s pohybovým postižením.
Doporučená aplikace
Mapa přístupnosti pro osoby s pohybovým postižením.

Mapa přístupnosti pro osoby s pohybovým postižením.

Cyklomapa
Cyklomapa

Cyklomapa


ekonomie


Cenová mapa stavebních pozemků
Druhá nejoblíbenější aplikace
Doporučená aplikace
Cenová mapa stavebních pozemků

Cenová mapa stavebních pozemků

Mapa majetkoprávních vztahů
Mapa majetkoprávních vztahů

Mapa majetkoprávních vztahů


geologie


Inženýrskogeologické mapy
Inženýrskogeologické mapy

Inženýrskogeologické mapy


informace o území


3D model Prahy
Doporučená aplikace
Novinka
3D model Prahy

3D model Prahy

Katalog městských částí
Novinka
Katalog městských částí

Katalog městských částí


mapové podklady


Dvě Prahy
Doporučená aplikace
Novinka
Dvě Prahy

Dvě Prahy

Digitální technická mapa Prahy
Digitální technická mapa Prahy

Digitální technická mapa Prahy


ochrana přírody


Atlas životního prostředí
Atlas životního prostředí

Atlas životního prostředí


ortofotomapa


Archiv leteckých snímků (ortofotomap) hl. m. Prahy
Třetí nejoblíbenější aplikace
Archiv leteckých snímků (ortofotomap) hl. m. Prahy

Archiv leteckých snímků (ortofotomap) hl. m. Prahy


památky


Mapa památkové péče
Mapa památkové péče

Mapa památkové péče


urbanismus


Archiv map územních plánů hl. m. Prahy
Archiv map územních plánů hl. m. Prahy

Archiv map územních plánů hl. m. Prahy

Státní regulační komise pro Prahu a okolí (1920-1939)
Státní regulační komise pro Prahu a okolí (1920-1939)

Státní regulační komise pro Prahu a okolí (1920-1939)

Atlas Praha 5000
Doporučená aplikace
Novinka
Atlas Praha 5000

Atlas Praha 5000

Územně analytické podklady hl. m. Prahy
Územně analytické podklady hl. m. Prahy

Územně analytické podklady hl. m. Prahy

Platný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy
První nejoblíbenější aplikace
Platný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy

Platný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy

Návrh metropolitního plánu - texty
Návrh metropolitního plánu - texty

Návrh metropolitního plánu - texty

Návrh metropolitního plánu - výkresy
Návrh metropolitního plánu - výkresy

Návrh metropolitního plánu - výkresy


voda


Záplavová území
Záplavová území

Záplavová území


nezařazené


Dynamika obyvatelstva
Dynamika obyvatelstva

Dynamika obyvatelstva