Mapy online

Městská část Čakovice

Mapy ke stažení

Ortofotomapa

Čakovice: Ortofotomapa 1 : 10 000
Čakovice: Ortofotomapa 1 : 5 000, část A
Čakovice: Ortofotomapa 1 : 5 000, část B

Základní mapa

Čakovice: Základní mapa 1 : 10 000
Čakovice: Základní mapa 1 : 5 000, část A
Čakovice: Základní mapa 1 : 5 000, část B

Územní plán hlavního města Prahy – Koncept (2009)

Čakovice: Územní plán hlavního města Prahy – Koncept (2009) 1 : 10 000

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy (stav k 8. 1. 2013)

Čakovice: Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy (stav k 8. 1. 2013) 1 : 10 000

Volby do Evropského parlamentu 23. a 24.5.2014

Čakovice: Mapa volebních okrsků

Volby do Zastupitelstva MČ a Zastupitelstva hl. m. Prahy 10. a 11.10. 2014

Čakovice: Mapa volebních okrsků