Mapy online

Městská část Královice

Mapy ke stažení

Ortofotomapa

Královice: Ortofotomapa 1 : 10 000
Královice: Ortofotomapa 1 : 5 000

Základní mapa

Královice: Základní mapa 1 : 10 000
Královice: Základní mapa 1 : 5 000

Územní plán hlavního města Prahy – Koncept (2009)

Královice: Územní plán hlavního města Prahy – Koncept (2009) 1 : 10 000

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy (stav k 8. 1. 2013)

Královice: Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy (stav k 8. 1. 2013) 1 : 10 000

Volby do Evropského parlamentu 23. a 24.5.2014

Královice: Mapa volebních okrsků

Volby do Zastupitelstva MČ a Zastupitelstva hl. m. Prahy 10. a 11.10. 2014

Královice: Mapa volebních okrsků