Mapy online

Městská část Lipence

Mapy ke stažení

Základní mapa

Lipence: Základní mapa 1 : 10 000
Lipence: Základní mapa 1 : 5 000

Volby do Zastupitelstva MČ a Zastupitelstva hl. m. Prahy 5. a 6.10. 2018

Lipence: Mapa volebních okrsků

Ortofotomapa

Lipence: Ortofotomapa 1 : 10 000
Lipence: Ortofotomapa 1 : 5 000