Mapy online

Městská část Praha 10

Mapy ke stažení

Ortofotomapa

Praha 10: Ortofotomapa 1 : 10 000
Praha 10: Ortofotomapa 1 : 5 000, část A
Praha 10: Ortofotomapa 1 : 5 000, část B

Základní mapa

Praha 10: Základní mapa 1 : 10 000
Praha 10: Základní mapa 1 : 5 000, část A
Praha 10: Základní mapa 1 : 5 000, část B

Územní plán hlavního města Prahy – Koncept (2009)

Praha 10: Územní plán hlavního města Prahy – Koncept (2009) 1 : 10 000

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy (stav k 8. 1. 2013)

Praha 10: Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy (stav k 8. 1. 2013) 1 : 10 000

Volby do Evropského parlamentu 23. a 24.5.2014

Praha 10: Mapa volebních okrsků

Volby do Zastupitelstva MČ a Zastupitelstva hl. m. Prahy 10. a 11.10. 2014

Praha 10: Mapa volebních okrsků