Mapy online

Městská část Šeberov

Mapy ke stažení

Ortofotomapa

Šeberov: Ortofotomapa 1 : 10 000
Šeberov: Ortofotomapa 1 : 5 000

Základní mapa

Šeberov: Základní mapa 1 : 10 000
Šeberov: Základní mapa 1 : 5 000

Územní plán hlavního města Prahy – Koncept (2009)

Šeberov: Územní plán hlavního města Prahy – Koncept (2009) 1 : 10 000

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy (stav k 8. 1. 2013)

Šeberov: Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy (stav k 8. 1. 2013) 1 : 10 000

Volby do Evropského parlamentu 23. a 24.5.2014

Šeberov: Mapa volebních okrsků

Volby do Zastupitelstva MČ a Zastupitelstva hl. m. Prahy 10. a 11.10. 2014

Šeberov: Mapa volebních okrsků