Mapy online

Městská část Suchdol

Mapy ke stažení

Ortofotomapa

Suchdol: Ortofotomapa 1 : 10 000
Suchdol: Ortofotomapa 1 : 5 000

Základní mapa

Suchdol: Základní mapa 1 : 10 000
Suchdol: Základní mapa 1 : 5 000

Územní plán hlavního města Prahy – Koncept (2009)

Suchdol: Územní plán hlavního města Prahy – Koncept (2009) 1 : 10 000

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy (stav k 8. 1. 2013)

Suchdol: Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy (stav k 8. 1. 2013) 1 : 10 000

Volby do Evropského parlamentu 23. a 24.5.2014

Suchdol: Mapa volebních okrsků

Volby do Zastupitelstva MČ a Zastupitelstva hl. m. Prahy 10. a 11.10. 2014

Suchdol: Mapa volebních okrsků