Mapy online

Městská část Újezd

Mapy ke stažení

Základní mapa

Újezd: Základní mapa 1 : 5 000
Újezd: Základní mapa 1 : 10 000

Volby do Zastupitelstva MČ a Zastupitelstva hl. m. Prahy 5. a 6.10. 2018

Újezd: Mapa volebních okrsků

Ortofotomapa

Újezd: Ortofotomapa 1 : 10 000
Újezd: Ortofotomapa 1 : 5 000