Pěší trasy

zpět na seznam

pěší trasy včetně mimoúrovňových a pasáží

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (noskova_i@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 18.10.2017
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

DXF
(5.1 MB)

Download

GML
(8.6 MB)

Download

Shapefile
(7.7 MB)

S-JTSK

Download

DXF
(6.8 MB)

Download

GML
(10.4 MB)

Download

Shapefile
(7.7 MB)