Pěší trasy

zpět na seznam

pěší trasy včetně mimoúrovňových a pasáží

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (noskova_i@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 12.04.2016
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

DXF
(5.0 MB)

Download

GML
(8.3 MB)

Download

Shapefile
(7.5 MB)

S-JTSK

Download

DXF
(6.5 MB)

Download

GML
(10.1 MB)

Download

Shapefile
(7.4 MB)