Pěší trasy

zpět na seznam

pěší trasy včetně mimoúrovňových a pasáží

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (noskova_i@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 16.03.2018
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

DXF
(5.4 MB)

Download

Shapefile
(8.0 MB)

S-JTSK

Download

DXF
(7.1 MB)

Download

Shapefile
(8.0 MB)