Cyklistické trasy

zpět na seznam

Cyklistické trasy značené, doporučené a ostatní

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 04.02.2019
Metadata  XML Metadata 

CIS_DOPR_STAV

Download

CSV
(599.0 B)

WGS 84

Download

GeoJSON
(4.4 MB)

Download

DXF
(834.1 KB)

Download

GML
(1.0 MB)

Download

Shapefile
(965.5 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(4.5 MB)

Download

DXF
(1.1 MB)

Download

GML
(1.3 MB)

Download

Shapefile
(961.3 KB)