Cyklistické trasy

zpět na seznam

Cyklistické trasy značené, doporučené a ostatní

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 26.06.2017
Metadata  XML Metadata 

CIS_DOPR_STAV

Download

CSV
(575.0 B)

WGS 84

Download

GeoJSON
(2.8 MB)

Download

DXF
(815.2 KB)

Download

GML
(878.8 KB)

Download

Shapefile
(938.3 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(3.1 MB)

Download

DXF
(1.1 MB)

Download

GML
(1.2 MB)

Download

Shapefile
(934.5 KB)