Cyklistické trasy

zpět na seznam

Cyklistické trasy značené, doporučené a ostatní

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 28.11.2018
Metadata  XML Metadata 

CIS_DOPR_STAV

Download

CSV
(599.0 B)

WGS 84

Download

GeoJSON
(2.9 MB)

Download

DXF
(834.1 KB)

Download

GML
(903.3 KB)

Download

Shapefile
(965.4 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(3.2 MB)

Download

DXF
(1.1 MB)

Download

GML
(1.2 MB)

Download

Shapefile
(961.2 KB)