Vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší - REZZO 1

zpět na seznam

Vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší, REZZO 1 = zdroje s úplným ohlášením do ISPOP. Součty emisí za jednotlivé zdroje celkem. Rok zpracování 2018, stav dat 2017. Aktualizováno ročně. Data zpracovaná firmou O.Hrubý - HO Base, zdrojová data: ČHMÚ-SPE.

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 15.07.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(1010.9 KB)

Download

DXF
(19.8 KB)

Download

GML
(128.7 KB)

Download

Shapefile
(115.7 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(1012.1 KB)

Download

DXF
(25.2 KB)

Download

GML
(129.0 KB)

Download

Shapefile
(116.1 KB)