Vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší - REZZO 1

zpět na seznam

Vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší, REZZO 1 = zdroje s úplným ohlášením do ISPOP. Součty emisí za jednotlivé zdroje celkem. Rok zpracování 2017, stav dat 2016. Aktualizováno ročně, Data zpracovaná firmou O.Hrubý - HO Base

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 27.11.2017
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(656.1 KB)

Download

DXF
(20.3 KB)

Download

GML
(133.4 KB)

Download

Shapefile
(124.9 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(660.0 KB)

Download

DXF
(26.0 KB)

Download

GML
(135.1 KB)

Download

Shapefile
(125.3 KB)