Vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší - REZZO 1

zpět na seznam

Vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší, REZZO 1 = zdroje s úplným ohlášením do ISPOP. Součty emisí za jednotlivé zdroje celkem. Rok zpracování 2016, stav dat 2015. Aktualizováno ročně, Data zpracovaná firmou O.Hrubý - HO Base

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 10.11.2016
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(667.2 KB)

Download

DXF
(21.0 KB)

Download

GML
(130.6 KB)

Download

Shapefile
(122.6 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(671.1 KB)

Download

DXF
(26.2 KB)

Download

GML
(132.6 KB)

Download

Shapefile
(122.9 KB)