Záplavové území ( drobné vodní toky )

zpět na seznam

Kategorizace záplavových území - drobné vodní toky ( kategorie - aktivní zóna, záplava pro průtok Q100 )

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (petrova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 08.10.2018
Metadata  XML Metadata 

CIS_KATEG

Download

CSV
(62.0 B)

WGS 84

Download

GeoJSON
(20.1 MB)

Download

DXF
(5.0 MB)

Download

GML
(4.0 MB)

Download

Shapefile
(4.8 MB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(23.4 MB)

Download

DXF
(7.0 MB)

Download

GML
(6.0 MB)

Download

Shapefile
(4.9 MB)