Záplavové území ( drobné vodní toky )

zpět na seznam

Kategorizace záplavových území - drobné vodní toky ( kategorie - aktivní zóna, záplava pro průtok Q100 )

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (petrova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 06.11.2017
Metadata  XML Metadata 

CIS_KATEG

Download

CSV
(62.0 B)

WGS 84

Download

GeoJSON
(13.0 MB)

Download

DXF
(4.5 MB)

Download

GML
(3.6 MB)

Download

Shapefile
(4.4 MB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(15.2 MB)

Download

DXF
(6.4 MB)

Download

GML
(5.5 MB)

Download

Shapefile
(4.4 MB)