Vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší - REZZO 2

zpět na seznam

Vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší, REZZO 2 = zdroje se zjednodušeným ohlášením do ISPOP. Součty emisí za jednotlivé zdroje celkem. Rok zpracování 2018, stav dat 2017. Aktualizováno ročně. Data zpracovaná firmou O.Hrubý - HO Base, zdrojová data: ČHMÚ-SPE.

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 15.07.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(1.5 MB)

Download

DXF
(26.9 KB)

Download

GML
(214.8 KB)

Download

Shapefile
(178.7 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(1.5 MB)

Download

DXF
(36.4 KB)

Download

GML
(215.8 KB)

Download

Shapefile
(179.1 KB)