Vyjmenové stacionární zdroje znečišťování ovzduší - REZZO 2

zpět na seznam

Vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší, REZZO 2 = zdroje se zjednodušeným ohlášením do ISPOP. Součty emisí za jednotlivé zdroje celkem. Rok zpracování 2016, stav dat 2015. Aktualizováno ročně, Data zpracovaná firmou O.Hrubý - HO Base

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 10.11.2016
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(976.9 KB)

Download

DXF
(27.6 KB)

Download

GML
(198.2 KB)

Download

Shapefile
(170.4 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(983.8 KB)

Download

DXF
(36.4 KB)

Download

GML
(201.3 KB)

Download

Shapefile
(171.0 KB)