Vyjmenové stacionární zdroje znečišťování ovzduší - REZZO 2

zpět na seznam

Vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší, REZZO 2 = zdroje se zjednodušeným ohlášením do ISPOP. Součty emisí za jednotlivé zdroje celkem. Rok zpracování 2017, stav dat 2016. Aktualizováno ročně, Data zpracovaná firmou O.Hrubý - HO Base

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 27.11.2017
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(967.5 KB)

Download

DXF
(26.8 KB)

Download

GML
(201.0 KB)

Download

Shapefile
(172.5 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(974.0 KB)

Download

DXF
(36.2 KB)

Download

GML
(204.1 KB)

Download

Shapefile
(172.9 KB)