Veřejně prospěšné stavby - plošné prvky (územní plán)

zpět na seznam

Veřejně prospěšné stavby - plošné prvky (územní plán)

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 10.05.2017
Metadata  XML Metadata 

CIS_STAV

Download

CSV
(60.0 B)

WGS 84

Download

GeoJSON
(1.9 MB)

Download

DXF
(630.2 KB)

Download

GML
(593.2 KB)

Download

Shapefile
(665.7 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(2.2 MB)

Download

DXF
(851.1 KB)

Download

GML
(820.1 KB)

Download

Shapefile
(652.5 KB)