Účelová katastrální mapa - polygon parcely

zpět na seznam

DTMP - UKM. Plochy parcel vzniklé z linií hranic parcel a definičního bodu parcelního čísla Účelové katastrální mapy.

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (hribal@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 19.04.2017
Metadata  XML Metadata 

S-JTSK

GML (713.0 KB) Shapefile (571.6 KB) 
GML (582.9 KB) Shapefile (577.3 KB) 
KÚ Lysolaje DXF (308.4 KB) Shapefile (341.0 KB) 
KÚ Třeboradice DXF (288.6 KB) Shapefile (329.7 KB)