Účelová katastrální mapa - polygon parcely

zpět na seznam

DTMP - UKM. Plochy parcel vzniklé z linií hranic parcel a definičního bodu parcelního čísla Účelové katastrální mapy.

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (hribal@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 21.03.2017
Metadata  XML Metadata 

S-JTSK

KÚ Lysolaje DXF (308.9 KB) Shapefile (340.4 KB) 
KÚ Třeboradice DXF (287.0 KB) Shapefile (328.6 KB)