Účelová katastrální mapa - polygon parcely

zpět na seznam

DTMP - UKM. Plochy parcel vzniklé z linií hranic parcel a definičního bodu parcelního čísla Účelové katastrální mapy.

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (hribal@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 14.06.2017
Metadata  XML Metadata 

S-JTSK

GML (716.5 KB) Shapefile (578.3 KB) 
GML (585.8 KB) Shapefile (584.0 KB) 
KÚ Lysolaje DXF (310.3 KB) Shapefile (343.7 KB) 
KÚ Třeboradice DXF (288.9 KB) Shapefile (331.3 KB)