Zóny placeného stání nové (2016)

zpět na seznam

Zóny placeného stání v hl. m. Praze - nové (2016), vymezené plochou

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 07.03.2017
Metadata  XML Metadata 

TARIF

Download

CSV
(359.1 KB)

Download

XLS
(1.1 MB)

WGS 84

Download

GeoJSON
(863.5 KB)

Download

GML
(203.0 KB)

Download

Shapefile
(197.3 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(856.0 KB)

Download

GML
(214.2 KB)

Download

Shapefile
(193.7 KB)