Zóny placeného stání nové (2016)

zpět na seznam

Zóny placeného stání v hl. m. Praze - nové (2016), vymezené plochou

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 19.01.2018
Metadata  XML Metadata 

TARIF

Download

CSV
(1.1 MB)

Download

XLS
(3.4 MB)

WGS 84

Download

GeoJSON
(1.4 MB)

Download

GML
(321.6 KB)

Download

Shapefile
(306.9 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(1.5 MB)

Download

GML
(411.0 KB)

Download

Shapefile
(308.0 KB)