Zóny placeného stání nové (2016)

zpět na seznam

Zóny placeného stání v hl. m. Praze - nové (2016), vymezené plochou

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 11.05.2018
Metadata  XML Metadata 

TARIF

Download

CSV
(1.4 MB)

Download

XLS
(4.2 MB)

WGS 84

Download

GeoJSON
(1.8 MB)

Download

GML
(408.0 KB)

Download

Shapefile
(394.7 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(2.0 MB)

Download

GML
(524.5 KB)

Download

Shapefile
(395.9 KB)