Zóny placeného stání nové (2016)

zpět na seznam

Zóny placeného stání v hl. m. Praze - nové (2016), vymezené plochou

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 18.11.2017
Metadata  XML Metadata 

TARIF

Download

CSV
(1.1 MB)

Download

XLS
(3.2 MB)

WGS 84

Download

GeoJSON
(1.2 MB)

Download

GML
(264.6 KB)

Download

Shapefile
(256.9 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(1.2 MB)

Download

GML
(278.6 KB)

Download

Shapefile
(251.4 KB)